SunPower panelen op gemaal

01.07.2019

Mooie foto van gemaal de Heining, waar we in opdracht van Elshof Metaaldak 28 SunPower zonnepanelen van 350wp geplaatst hebben in een titanium dak. De zonnepanelen zijn van SunPower en de omvormer van SolarEdge

Het project  is een samenwerking van de provincie Friesland, It Fryske Gea, de gemeente Ferwerderadeel en het Wetterskip Fryslân. De totale kosten bedroegen ruim 13 miljoen euro. Het werd voor een groot deel gefinancierd door het Waddenfonds en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.Voor dit project zijn alleen de meest duurzame producten ingezet om de levensduur van het gemaal te garanderen.

Het gemaal loost het water op de Waddenzee. Het project omvatte de aanleg van een afwateringskanaal naar het buitendijks natuurgebied Noorderleeg in het Noard-Fryslân Bûtendyks, dat in beheer is bij It Fryske Gea.  Het kreeg een vispassage voor trekvissen (bot, spiering, glasaaltjes en stekelbaars). De vistrap houdt het water wat terug de Waddenzee in wil stromen tegen. Op deze manier blijft in een groot deel van de geul genoeg water staan en hebben de vissen langer de tijd om naar het gemaal te zwemmen. Het is de grootste visvriendelijke dompelpomp in Nederland en weegt ongeveer acht ton. De afvoercapaciteit van het gemaal is 252 m3 per minuut.

Het bouwwerk is genoemd naar een heining (een afscheiding) op de zeedijk dat zich in de omgeving bevond.

Alle adviseurs van Beter Duurzaam hebben diverse trainingen gevolgd op het gebied van zonnepanelen. Zo weet u zeker dat uw advies professioneel is en wij met uw situatie meedenken. Als Elite Partner van Sunpower is de vaardigheid, kennis en persoonlijke aanpak een onderscheid waarvan wij u graag laten profiteren.

terug naar overzicht