SDE+ subsidie in de toekomst

05.07.2016

Onlangs schreef het ministerie van Economische Zaken een brief over de SDE+ subsidie regeling in de toekomst. Hierin concludeert minister Henk Kamp, dat er in de toekomst nog zeker 50 miljard aan SDE+ subsidies te moeten toezeggen, waarvan er uiteindelijk maar 50% van uitgekeerd hoeft te worden.

De SDE+ subsidie 2016

De Subsidie Duurzame Energieproductie (SDE) is een regeling waar bedrijven en non-profit instellingen gebruik van kunnen maken. Investeringen in zonnepanelen, zonneboilers, biomassa en windmolens worden op deze manier aantrekkelijker gemaakt. Met de SDE+ stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland. Duurzame energie is beter voor het milieu, maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen en is goed voor de economie.

SDE+ subsidie aanvragen

De tweede ronde SDE+ subsidie opent in oktober van 2016. Informatie over de regeling is te vinden op diverse websites van het RVO. Vaak zijn er verschillende documenten benodigd voor het aanvragen van deze subsidie. Zorg voor een goede voorbereiding zodat uw subsidieaanvraag niet onnodig afgekeurd word. Daarnaast is het belangrijk om goed door te laten rekenen in welke fase en voor welk bedrag u subsidie gaat aanvragen.

Eerste ronde SDE+ subsidie

In de eerste subsidieronde van dit jaar, welke dit voorjaar geopend was, werd twee keer zoveel subsidie aangevraagd dan er beschikbaar was. Ondanks het feit dat er 4 miljard beschikbare subsidie was, is er ruim 8 miljard SDE+ subsidie aangevraagd. Ruim 3 miljard subsidie werd toegekend aan RWE kan gesubsidieerd biomassa gaan meestoken in de Amercentrale in Geertruidenberg. De kolencentrale kan met een toegekende SDE+-subsidie ongeveer de helft van de verbrandingskamer vullen met biomassa. Een logisch gevolgd is dat de aanvragen welke zijn afgekeurd in de tweede SDE+ ronde wederom een aanvraag zullen indienen, wat betekend dat deze ook in korte tijd overtekend zal zijn.

Berekening SDE+ subsidie

Omdat er niet alleen oude aanvragen opnieuw ingediend zullen worden, maar er ook vele nieuwe aanvragen bij zullen komen, is het steeds meer van belang om op het juiste moment in te schrijven. Laat daarom goed doorrekenen wat voor uw de beste case is en voor welk bedrag u minimaal wilt inschrijven. Hierbij spelen eigen energieverbruik, kostprijs van energie, belasting, transportkosten en vaste lasten een grote rol.

Vrijblijvend advies SDE+ subsidie

Heeft u een hoog energieverbruik, wilt u met uw duurzaam ondernemen, heeft u oog voor het milieu of zoekt u een goede manier om uw geld te investeren? Bent u van plan om een zonneboiler of zonnepanelen aan te schaffen, maar lukt het niet om de businesscase rond te krijgen en zou een subsidie een welkome steun in de rug zijn? Is uw subsidieaanvraag afgewezen en bent u benieuwd of het met een tweede aanvraag anders moet? Neem contact met ons op voor vrijblijvend advies.

terug naar overzicht