Zonnepanelen MKB

Zonnepanelen voor het MKB zijn interessant, maar waarom? Met welke voordelen en nadelen moet er rekening gehouden worden en hoe komt het dat iedereen een andere energieprijs betaald? De redenen om zonnepanelen te laten plaatsen in een overzicht.

Zakelijk zonnepanelen gebruiken?

1. Bespaar geld. Nu en in de toekomst

Energie kost geld, dat weten we allemaal.  De wijze waarop deze kosten zijn opgebouwd bepaald voor een groot deel wanneer zonnepanelen interessant voor een onderneming zijn. Er zijn een aantal posten te onderscheiden, namelijk: leveringstarief, opslag duurzame energie, energiebelasting en vast lasten. Met zonnepanelen kunt u alles besparen, behalve de vast lasten. Het leveringstarief (LT) en de opslag duurzame energie (ODE) zijn vaste waarden. Wij gaan er vanuit dat deze posten samen €0,042/kWh aan kosten met zich mee brengen.

Vooral de energiebelasting is de oorzaak voor onduidelijkheid. Deze energiebelasting is opgebouwd in staffels die wij allen betalen. Over de eerste 10.000 kilowattuur die wij afnemen betalen we de meeste belasting, dit is €0,1046, des te meer energie er verbruikt wordt, des te minder en aan belasting afgedragen moet worden. Hieronder treft u een overzicht.

kosten energie per staffel 2018

Wekt u met zonnepanelen stroom op, dan bespaard u eerst goedkope energie, hierna pas duurdere elektriciteit. Dit betekend dus dat des te minder energie u gebruikt, des te eerder u dure stroom bespaard. Echter er zijn mogelijkheden voor bedrijven die een groter energieverbruik hebben.

Een zonnestroom systeem geleverd door Beter Duurzaam gaat 25 jaar mee.

2. Profiteer van belastingvoordeel EIA

Vanaf 2016 heeft de overheid een drempel opgeworpen in de Energie Investeringsaftrek (EIA) als het gaat om investeringen in zonnepanelen. Daarnaast is het voor bedrijven met een aansluiting zwaarder dan 3x80A niet mogelijk om van de EIA te profiteren. Hiervoor is de SDE subsidie beschikbaar. U kunt profiteren van EIA als u een systeem aanschaf met een vermogen boven de 25.000wp.  Bij de onderstaande berekening zijn we uitgegaan van een BV met 20% belastingdruk. Betaald u meer belasting, dan is uw voordeel hoger.

terugverdientijd zonnepanelen

Naast het EIA voordeel kunnen bedrijven ook gebruik maken van afschrijving. Investeringen mogen in 5 jaar worden afgeschreven. Een onderneming kan zijn investering voor 20% in het eerste jaar afschrijven. De overige 80% mag in het tweede, derde, vierde en vijfde jaar afgeschreven worden. Wellicht betaald u meer vennootschapsbelasting dan de voorgerekende 20% in bovenstaande tabel.

3. Profiteer van SDE subsidie

De Nederland overheid heeft met de SDE subsidie (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) een uitgebreid pakket aan subsidies beschikbaar gesteld. Deze subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een aansluiting zwaarder dan 3x80A, welke geen recht hebben op EIA bij de aanschaf van zonnepanelen. De SDE subsidie geeft een vergoeding op het opwekken van energie, ongeacht wat u hier verder mee doet. Deze vergoeding heeft een looptijd van 15 jaar en zorgt er op deze manier voor dat zonnepanelen ook voor bedrijven met hoge energieverbruiken interessant zijn.


postcoderoos zonnepanelen

4. Verhoog de waarde van uw pand

Zonnepanelen verhogen de waarde van uw pand substantieel en hebben een positieve invloed op het duurzaam ondernemerschap. Tevens zijn voor veel bedrijven verplichte energie audits van toepassing, met zonnepanelen toont u niet alleen naar uw omgeving en klanten dat u geeft om het milieu, maar bewijst ook naar de overheid dat uw onderneming voldoet aan de door hen gesteld eisen. De waardevermeerdering kan oplopen tot boven de aanschafprijs van uw installatie! Zonnepanelen zijn dus een duurzame investering. Gezien de stijgende energieprijs, neemt de waardevermeerdering als gevolg van zonne-energie ook toe!

5. Bescherm het milieu

Met het klimaatprobleem bent u inmiddels wel bekend. De vraag is of u ook uw steentje bijdraagt aan het terugdringen van deze dreigende ecologische ramp. De kolencentrales waarmee ‘grijze’ stroom wordt opgewekt, pompen jaarlijks een enorme hoeveelheid broeikasgas de atmosfeer in. Daar blijft het echter niet bij, want een dergelijke centrale stoot ook gassen uit als waterstofsulfide, de veroorzaker van zure regen. Eén van de grootste stappen die u als ondernemer kunt nemen, is het overstappen op een duurzame energiebron. Zonne-energie is een schone, stille vorm van energie die uiterst milieuvriendelijk is. Door er gebruik van te maken, wordt u minder afhankelijk van de vervuilende ‘grijze’ stroom.


6. Word onafhankelijker van de energiebedrijven

Het Nederlandse energienet is in principe prima in orde, maar mocht er zich een lange periode van stroomstoring voordoen, dan kunt u altijd uw zonnepanelen op een accu aansluiten. Op deze manier heeft u ook in tijden van stroomstoring gewoon elektriciteit. Daarnaast bent u onafhankelijker van de perikelen van de energiebedrijven.

Meer informatie over besparen en opwekken van energie? Neem contact met ons op

Vul uw eigen inhoud in.