Belastingvoordelen zonnepanelen

Belastingvoordeel voor zonnepanelen draagt bij een aan beter financieel rendement. Bij aanschaf van zonnepanelen kan belasting worden terug gevraagd. Bij zonne-energie gaat het om Energie Investeringsaftrek (EIA), Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) en de onderneming kan de zonnestroom installatie bij de belastingdienst afschrijven. De overheid stimuleert door middel van belastingvoordelen de aanschaf van zonnepanelen voor bedrijven met een aansluiting van max. 3x80A. Voor bedrijven met een aansluiting >3x80A is er de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++ subsidie).

Energie Investingsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek is een regeling voor ondernemers die een systeem aanschaffen van 15kWp of meer. Voor iedere kWp mag u kosten opvoeren. Over deze kosten wordt vervolgens 45% voordeel gegeven. Afhankelijk van uw belastingdruk ontvangt u vervolgens hierover geld terug. De regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Naast de EIA heeft u bovendien ook de gebruikelijke afschrijving voor uw energie-investeringen en een lagere energierekening.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek is een voordeel wat gegeven wordt tot investeringen per jaar met een totaal van €312.176 en kent een drempel vanaf €2.300. Het percentage voordeel is 28% met betrekking op een totale investering tot €56.192 per jaar. Hierboven wordt het voordeel kleiner. We hebben een aantal voorbeelden op een rij gezet. Heeft u een hogere belastingdruk, dan is uw terugverdientijd lager, laat ons geheel vrijblijvend uw voordeel berekenen, neem contact op.

Afschrijving zonnepanelen

Investeringen in zonnepanelen mogen in 20 jaar worden afgeschreven.

Saldering

Ook saldering is een belastingvoordeel en moet niet vergeten worden in de stimuleringsmaatregelen. Het zal niet worden meegenomen in de berekening voor de bepaling van de netto kostprijs van een systeem maar levert wel veel voordeel op.

Totaal voordeel met zonnepanelen

Met alle belastingvoordelen bij elkaar komt de terugverdientijd van zonnepanelen in de meeste gevallen neer op 6,5 jaar. Uiteraard zijn er meer voordelen aan zonnepanelen waar u als ondernemer, maar zeker ook als mens, van zult profiteren. Is het niet noodzakelijk dat de gebruiker van energie beter gaan kijken naar de gevolgen van ons energiegebruik op het milieu? Het financiële voordeel is vele malen hoger is dan de rente op de bank. Maar ook de verplichting, die wij allen hebben, om goed om te gaan met de beperkte middelen die voorhanden zijn... is voldoende reden om te investeren in zonne-energie.

Subsidies aanvragen

Een groot deel van onze opdrachtgevers besteden, naast het leveren van zonnepanelen, ook het aanvragen van diverse subsidies aan ons uit. Zo kun er landelijke mogelijkheden voor zonnepanelen, asbestverwijdering, zonneboilers, btw teruggaaf voor particulieren. Maar ook regionaal hebben provincies of gemeentes vaak een budget om u te helpen bij het verduurzamen van uw locatie. Denk hierbij aan: