Terugleversubsidie - Waarom ingesteld?

De reden voor het instellen van de terugleversubsidie heeft minister verwoord in een brief aan de tweede kamer op 15 Juni 2018, hij schrijft hier het volgende:

  • De terugleversubsidie geeft de beste stimulans om te zorgen dat de zonnepanelen optimaal (blijven) produceren.
  • In tegenstelling tot een investeringssubsidie kan bij een terugleversubsidie een soepele overgang worden vormgegeven voor burgers en bedrijven die al ge├»nvesteerd hebben in zonnepanelen. De investeringskosten voor zonnepanelen waren in het verleden aanzienlijk hoger dan nu. Daardoor zijn sommige bestaande productie-installaties nog niet terugverdiend.
  • Uit gesprekken met partijen en twee brede stakeholdersbijeenkomsten blijkt dat de terugleversubsidie het grootste draagvlak geniet bij de betrokken partijen waaronder de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE), Holland Solar, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis onder andere omdat deze variant zorgt voor een geleidelijke overgang vanuit salderen en de vermeende nadelige effecten van een investeringssubsidie op de markt zoals stop en go effecten beter kunnen worden voorkomen.

Terugleversubsidie - Waarom ingesteld?

Terugleversubsidie aanvragen - hoe werkt dat?

Terugleversubsidie - overgang saldering

Terugleversubsidie - hoe werkt dat?

Wat is terugleversubsidie zonnepanelen?

Wat moet ik weten over SDE++ subsidie?

terug naar overzicht