Wat is de oorsprong van de SDE Subsidie?

De SDE subsidie is een subsidie die de bevordering van duurzame energieproductie stimuleert en is sinds 2008 verkrijgbaar voor bedrijven en particulieren. Tot en met 2009 werd de subsidie gefinancierd door de belastingen die geheven werden op energie en uit aardgasbaten. Tegenwoordig komt het budget van de SDE subsidie uit een opslag op energie die vanaf 2013 door ieder bedrijf en particulier wordt afgedragen.

Moment van aanvragen

Belangrijk is dat de SDE subsidie aangevraagd moet worden voordat de middelen geïnstalleerd zijn. De SDE was ook beschikbaar voor particulieren, die na de toekenning van de subsidie vaak alsnog afzagen van de investering. Hierdoor bleef een groot deel van het budget liggen. Sinds de invoering van de SDE+ is het niet meer mogelijk voor particulieren om te profiteren van de regeling. Echter nog steeds zijn er veel bedrijven die na subsidie toekenning besluiten de maatregelen niet uit te voeren. Dit kan zijn doordat prioriteiten wijzigen, maar ook door een verkeerde voorlichting en een te lage inschrijving. Laat u altijd goed voorlichten over de mogelijkheden en valkuilen van SDE+ subsidie.

Beschikbaar budget

Het beschikbare SDE budget per categorie wordt ieder jaar rond 1 april bekendgemaakt. Op datzelfde moment gaat ook de inschrijving van de subsidie open. Voor de SDE+ subsidie geldt 'op is op'. Ten tijde van de SDE was er een maximum in elke categorie. Een aantal categorieën (zonnepanelen en biomassa) werden jaarlijks overtekend terwijl het budget voor andere categorieën (wind op land) grotendeels ongebruikt bleef. Zodoende werd het totale budget dat beschikbaar is gesteld nooit volledig vergeven, ondanks dat er in de totale markt voldoende vraag naar is. Sinds 2011 (het beginjaar van de SDE+), is er een budget voor alle categorieën samen.

Van SDE naar SDE+

In 2011 werd de subsidieregeling gewijzigd en kreeg de nieuwe naam SDE+ subsidie. De regeling is niet meer bedoeld voor particulieren en meer gericht op economische efficiëntie. Hierdoor wijzigen ook continue de bedragen waar men mee moet rekenen. Dit alles heeft te maken met de kostprijs van opgewekte energie, welke voor het grootste gedeelte bepaald wordt door de kostprijs van een systeem en de kale stroomprijs op de markt. In 2011 ging 1248 miljoen Euro naar de publiek-private samenwerking op het gebied van groengasprojecten die van biomassa biobrandstof maken en biovergisters en 217 miljoen naar windenergie.

Waarom SDE subsidie

In de periode 2006 - 2010 kwam in Nederland slechts 3,8 procent van alle verbruikte energie uit duurzame bronnen. In 2014 was dit gestegen naar 4,5%. De doelstelling voor Nederland binnen Europa is in 2020 is veertien procent, dit percentage is ook afgesproken in het SER energieakkoord. In het regeerakkoord Rutte-2 was nog uitgegaan van 16%. Om deze doelstellingen te kunnen halen zullen ook in de komende jaren nog veel projecten gerealiseerd moeten worden en zal het budget hiervoor zeker nog enkele jaren rond de 8 miljard moeten blijven.

Wat zijn de kosten van zonnepanelen?

Wat is het budget voor SDE Subsidie?

Wat is het maximale SDE subsidiebedrag?

Wat is de oorsprong van de SDE Subsidie?

Hoe wordt de SDE Subsidie berekend?

Wat moet ik weten over SDE++ subsidie?

terug naar overzicht