Wat is het maximale SDE subsidiebedrag?

De SDE++ subsidie vergoeding die u ontvangt, hangt helemaal af van de hoogte waarop u inschrijft. Echter het principe achter SDE is dat degene die met het minste genoegen neemt, eerder subsidie krijgt. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Belangrijk is dat u op het juiste moment inschrijft. Wij analyseren de markt en zorgen dat wij zo hoog mogelijk voor u inschrijven, terwijl de kans dat u geen subsidie ontvangt zeer gering is.

Maximaal subsidiebedrag

Over de gehele SDE subsidie periode van 15 jaar ontvangt u vergoeding per opgewekte kWh. Het maximale subsidiebedrag wordt bepaald door de hoogte van inschrijving (het maximale subsidietarief) te verlagen met de basisenergieprijs. In 2017 is de basisenergieprijs bepaald door het RVO op 2,6ct per kilowattuur. De werkelijke vergoeding wordt jaarlijks bepaald aan de hand van het correctiebedrag. Het correctiebedrag is afhankelijk ban de marktprijs van dat jaar en kan niet lager zijn dan de basisenergieprijs. In 2017 is het correctiebedrag bepaald op 3,8ct. Bij een inschrijving op €0,11, waarbij 100.000kWh gesubsidieerd opgewekt kan worden door zonnepanelen, ontvangt de opdrachtgever jaarlijks €7.200 SDE subsidie.

Basisbedrag

Het basisbedrag is een gemiddelde: de som van investeringskosten, exploitatiekosten, met daarbij een redelijke winstmarge, gedeeld door de te verwachten hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Het basisbedrag wordt per categorie per SDE+ ronde door het ministerie van Economische Zaken vastgesteld. Dit basisbedrag geldt vervolgens de gehele subsidieperiode, die in het geval van zonnepanelen 15 jaar bedraagt.

Correctiebedragen en basisenergieprijs

De opbrengst voor de productie van de (grijze) energie is vastgelegd in het correctiebedrag. Bij de bepaling van het correctiebedrag wordt uitgegaan van gemiddelde energieprijzen per categorie, zoals die gedurende het productiejaar werkelijk zijn opgetreden. Het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) berekent jaarlijks deze energieprijzen. Dat gebeurt op basis van de gemiddelde prijzen op bijvoorbeeld de APX-energiebeurs. De basisenergieprijs is de ondergrens voor het correctiebedrag. Als het correctiebedrag gelijk is aan de basisenergieprijs is de maximale subsidie bereikt. Het ministerie van Economische Zaken stelt de basisenergieprijs per SDE+ ronde vast op basis van berekeningen van het ECN. Deze geldt vervolgens de gehele subsidieperiode. Ga terug naar de informatie pagina over SDE subsidie.

Wat zijn de kosten van zonnepanelen?

Wat is het budget voor SDE Subsidie?

Wat is het maximale SDE subsidiebedrag?

Wat is de oorsprong van de SDE Subsidie?

Hoe wordt de SDE Subsidie berekend?

Wat moet ik weten over SDE++ subsidie?

terug naar overzicht