Wat zijn de kosten van zonnestroom? (zonnepanelen kosten)

Vollasturen

De SDE subsidie kent een maximum aan de hand van het maximum aantal vollasturen per jaar. Het aantal vollasturen is het aantal uren dat een installatie op het nominale vermogen volledig produceert. Voor zonnestroom projecten is het aantal vollasturen bepaald op 950 per jaar. Voor zonthermie is het aantal vollasturen bepaald op 700 per jaar. Dit betekent dat de overheid er vanuit gaat dat ieder kWp (1000W) geïnstalleerd vermogen een opbrengst kent van 950kWh per jaar.

Kosten van een zonnestroom systeem

Bij de berekeningen gaan het ECN er vanuit dat de totale investeringskosten van dakgebonden turn key-systemen met een omvang van ongeveer 250 kWp in 2015 ongeveer 1,1 €/Wp bedraagd. Rekening houdend met gematigde verdere prijsdaling en inflatie, gaat dit conceptadvies uit van een prijsniveau in 2018 van 1,062 €/Wp, oftewel 1062 €/kWp. In de regel wordt voor onderhouds- en beheerkosten (O&M) voor zonnesystemen een bedrag van 1 tot 2% van de investeringssom gehanteerd. Dit advies gaat voor O&M uit van een bedrag van 17 €/kWp. Er is aangenomen dat in dit bedrag alle onderhoud, schoonmaak, verzekering van de installatie, verlenging van de garantieduur van de omvormer, beheer en overige operationele kosten van de installatie zijn inbegrepen. Kosten gerelateerd aan de hoofdaansluiting worden geacht niet te veranderen.

Zonnepanelen kosten

De kosten voor een zonnepaal zijn ongeveer tussen 110 euro en 480 euro exclusief BTW. Deze prijsvariatie heeft te maken met het feit dat er veel verschillende soorten zonnepanelen zijn. In de praktijk verschillen de kosten van zonnepanelen dus nogal. Wilt u specifieke zonnepanelen kosten opvragen? Neem voor een offerte op maat contact met ons op.

Ga terug naar de informatie pagina over SDE subsidie.

Wat zijn de kosten van zonnestroom? (zonnepanelen kosten)

Wat is het budget voor SDE Subsidie?

Wat is het maximale SDE subsidiebedrag?

Wat is de oorsprong van de SDE Subsidie?

Hoe wordt de SDE Subsidie berekend?

Wat moet ik weten over SDE++ subsidie?

terug naar overzicht