Zonnepanelen subsidie

Subsidie asbest verwijderen voor zonnepanelen is beschikbaar voor de provincie Noord Holland. De aanvraag om subsidie moet ingediend worden uiterlijk op donderdag 25 oktober 2018 om 17:00 uur. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 10.000 en een minimum van €5.000. Het subsidieplafond voor de asbest sanering is vastgesteld op € 238.000,-.

Subsidie 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' Noord-Holland

De provinciale stimuleringsmaatregelen Asbest eraf, zonnepanelen erop van de provincie Noord Holland is opengesteld tot en met 25 oktober 2018 en is bedoeld voor agrariërs, voormalige agrariërs en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok.

Voorwaarden subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop zijn:

 • activiteit moet financieel haalbaar zijn;
 • met het verwijderen van de asbest is gestart na1 januari 2017;
 • het te verwijderen en af te voeren asbestdak of asbestdaken een oppervlakte groter dan 250 m2;
 • de inventarisatie, het verwijderen en het afvoeren van het asbestdak of de asbestdaken moet worden uitgevoerd door een daartoe gecertificeerd bedrijf;
 • de zonnestroominstallatie moet worden geplaatst door een erkend installatiebedrijf voor de aanleg van zonnestroominstallaties;
 • de te plaatsen zonnepanelen een capaciteit hebben van minder dan 5 kWp.

Subsidie wordt verstrekt aan de eigenaar, erfpachter of pachter van een agrarisch of voormalig agrarisch bouwblok in de provincie Noord-Holland.

Subsidie asbest eraf, zonnepanelen erop aanvragen

Een aanvraag om subsidie bevat ten minste:

 • een begroting van de kosten van de activiteit;
 • een financieringsplan van de kosten van de activiteit;
 • een inhoudelijke beschrijving van de activiteit;
 • een getekende offerte of overeenkomst over de verwijdering van asbest;
 • een getekende offerte of overeenkomst over de zonnepanelen;
 • een de-minimisverklaring;
 • een onderbouwing waaruit blijkt dat het agrarisch bouwblok of voormalig agrarisch bouwblok na 1993 een agrarisch bestemming heeft gehad;
 • een asbestinventarisatierapportage conform certificering SC-540 uit het Asbestverwijderingsbesluit 2005.

Meer informatie Asbest eraf, zonnepanelen erop

Heeft u een vraag over de asbest of zonnepanelen of over de regeling? Neem contact met ons op.

Wilt u meer weten over de regeling of wilt u dat wij een subsidie voor u aanvragen? Stel dan uw vraag via het contactformulier van Beter Duurzaam BV en wij helpen u graag verder met de regeling Asbest eraf, zonnepanelen erop.