SDE Subsidie

Grootverbruikers die over het algemeen een lage kostprijs van stroom hebben kunnen met deze Subsidie Duurzame Energieopwekking (SDE) op een rendabele manier te investeren in zonnepanelen. Deze stimuleringsmaatregel zorgt er voor dat u een vergoeding ontvangt voor iedere opgewekte kWh. Om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn moet de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen. Wij vragen bij het RVO voor u vrijblijvend subsidie aan.

Vergoeding SDE subsidie

Hoeveel subsidie kan ik ontvangen? Voor zon-pv is de maximale vergoeding voor SDE subsidie bepaald op 10.6ct/kWh. De hoogte waarop u inschrijft wordt het fasebedrag genoemd. Deze vergoeding is opgebouwd in een aantal delen, namelijk het basisbedrag en het maximale subsidie bedrag.

Lees meer over:

Wij geven u graag informatie over SDE subsidie, tevens is deze informatie ook te vinden op de site van het RVO

Kostprijs van zonnestroom

Welk deel van mijn kosten bespaar ik?

De hoogte van de inschrijving op SDE subsidie hangt voor een groot deel af van de kostprijs van uw opgewekte energie. Een zonnestroom installatie van 1MWh kan in twee situaties een verschil in kostprijs hebben van ruim 20 procent.

Dit komt door factoren als:

  • Locatie in Nederland
  • Ligging van het dak
  • Hellingshoek van de zonnepanelen
  • Type dakbedekking
  • Grootte van het systeem
  • Benodigde aanpassingen aan het energienet

Lees meer over de kosten van zonnestroom en vollasturen en wat dit betekent voor uw SDE subsidie aanvraag.

Wat moet u nog meer weten over SDE Subsidie?

Naast de kostprijs van zonnestroom en de hoogte van de vergoeding zijn er nog een aantal ander zaken die belangrijk zijn om te weten voor u een SDE subsidie aanvraag indient. Zo moet u rekening houden met de volgende punten:

  • Hoofdaansluiting SDE subsidie, wat kan dit kosten?
  • Subsidieperiode, hoe loopt de subsidie?
  • Banking, wat als ik teveel of te weinig produceer?
  • Hoe verloopt het uitkeren van SDE subsidie?

Meer over de bovenstaande punten leest u in onze FAQ-sectie.

Wat zijn de kosten van zonnestroom?

Wat is het budget voor SDE Subsidie?

Wat is het maximale SDE subsidiebedrag?

Wat is de oorsprong van de SDE Subsidie?

Hoe wordt de SDE Subsidie berekent?

Wat moet ik weten over SDE subsidie?