SDE Subsidie 2020

Op 1 November 2019 maakte minister Wiebes bekend dat er in 2020 budget voor SDE subsidie beschikbaar zal komen. De hoogte van het budget is afhankelijk van het budget gebruikt dat in 2019 overblijft. Hier treft u het laatste nieuws over de SDE subsidie en de openstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie.

Openstelling in twee rondes

Wanneer de SDE+ subsidie 2020 van start gaat is nog niet bekend. Een aantal weken voor de openstelling van de najaarsronde kunnen wij de concept subsidieaanvraag klaarzetten. Afhankelijk van onze marktanalyse, ervaring, actuele kostprijs van zonnepanelen en de wens van de opdrachtgever bepalen wij de inschrijfhoogte van uw aanvraag.

Onderscheid levering en verbruik

Net als in de SDE subsidie van 2019, wordt er voor zon-PV in de SDE+ 2020 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

Goede voorbereiding SDE aanvraag

Wees op tijd met het opnemen van contact over uw aanvraag. Aangezien in veel gevallen de haalbaarheid van uw project een gedegen voorbereiding nodig heeft. Het doel is uiteindelijk om zo veel mogelijk rendabele zonnestroom systemen te plaatsen. Gebrek aan tijd zou geen reden moeten zijn om geen subsidie toegewezen te krijgen.

Berekening SDE subsidie

De bedragen voor de SDE subsidie worden normaliter enkele maanden voorafgaand aan de openstelling gecommuniceerd. Op dit moment is dit nog niet gebeurd, en kunnen berekeningen enkele berusten op aannames.Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Zonne-energieprojecten kunnen zo dus wel in fase 1 meedingen, maar dienen dan een aanvraag te doen voor een subsidiebedrag van minder dan 9 eurocent per kilowattuur.

Openstelling in meerdere fases

Of het SDE+ 2020 budget in meerdere fases zal worden opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten is nog niet bekend. Het beschikbare budget zal hoogst waarschijnlijk worden toegekend in een voorjaarsronde. Meer informatie over de najaarsronde vind u hier zodra dit bekend is.

Onderscheid verbruik en levering

Voor zon-PV wordt er in de SDE+ 2020 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. De verwachting is dat deze systematiek ook voor 2019 zal worden gehandhaaft. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

Geen afbeelding geselecteerd