SDE++ Subsidie

SDE++ subsidie is bedoeld voor bedrijven en organisaties die duurzame of hernieuwbare energie produceren of CO2 reduceren. U kunt hiervoor in aanmerking komen als u bijvoorbeeld gebruik gaat maken van zonnepanelen of een warmtepomp. Voor 2021 stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat in totaal vijf miljard euro beschikbaar. Beter Duurzaam helpt u hier graag bij.

Het doel van de SDE++ subsidie

Met ingang van 2020 is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) verbreed naar CO2-reductie. Met deze regeling stimuleert de overheid diverse sectoren om duurzame energie te produceren en CO2 te reduceren. Denk bijvoorbeeld aan sectoren als de industrie, mobiliteit en elektriciteit, maar ook landbouw en de gebouwde omgeving. Met de subsidie wil de overheid de energietransitie in Nederland niet alleen haalbaar, maar ook betaalbaar maken. Bekijk voor meer informatie over de SDE++ subsidie ook de voorlichtingsvideo van de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).


Subsidie voor zonnepanelen en warmtepompen

Als organisatie kunt u op allerlei manieren verduurzamen en in aanmerking komen voor deze subsidie. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u zonnepanelen wilt installeren, maar ook als u een warmtepomp plaatst. Wilt u in aanmerking komen voor SDE++ subsidie? Op de website van de RVO vindt u de algemene voorwaarden, maar ook de specifieke voorwaarden voor zonnepanelen en warmtepompen. Voor meer informatie hierover mag u natuurlijk ook gerust contact met onze specialisten opnemen. Wij nemen graag de tijd om u hierin te adviseren.


Openstelling SDE++ subsidie

De SDE++ 2021 is in vier fases open van dinsdag 5 oktober 2021 tot en met donderdag 11 november 2021. Tijdens deze periode kunt u de subsidie voor uw investeringen aanvragen. Enkele weken vóór de openstelling kunnen wij de concept-subsidieaanvraag klaarzetten. Afhankelijk van onze marktanalyse, ervaring, actuele kostprijs en de wensen van u als opdrachtgever bepalen we de inschrijfhoogte van uw aanvraag. Wanneer u een positieve SDE++ beschikking ontvangt, krijgt u de subsidie toegekend over een periode van 12 of 15 jaar. Deze termijn is afhankelijk van de door u gebruikte techniek waarvoor u de beschikking ontvangt.


Bereid uw aanvraag van SDE++ subsidie goed voor

Uit ervaring weten wij dat het belangrijk is om op tijd contact met ons op te nemen over uw subsidieaanvraag. In veel gevallen heeft de haalbaarheid van uw project namelijk een gedegen voorbereiding nodig. Hoe beter we uw case kunnen voorbereiden, des te groter de kans dat u SDE++ subsidie ontvangt. Neem daarom snel contact met ons op; we helpen u graag!

Onderscheid verbruik en levering

Voor zon-PV wordt er in de SDE++ 2021 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. De verwachting is dat deze systematiek ook voor 2021 zal worden gehandhaaft. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.