Postcoderoos regeling

Samen duurzaam investeren is bij een postcoderoos regeling de kern. Een postcoderoos project zorgt voor saamhorigheid, versterkt de onderlinge band van buren, draagt bij aan energie bewust denken en helpt het milieu. Bovendien kan het financieel aantrekkelijk zijn indien er in de fase van voorbereiding de juiste keuzes worden gemaakt. De postcoderoos regeling kan niet gecombineerd worden met SDE subsidie. Wij plaatsen al zonnepanelen in Apeldoorn voor een postcoderoos regeling.

Waarom postcoderoos regeling?

De reden dat de postcoderoos regeling in het leven geroepen werd is dat de regering de lokale duurzame opwekking van elektriciteit wil stimuleren. Het idee op de achtergrond is dat daarmee niet alleen een bijgedragen wordt aan de doelstelling voor duurzame energie, maar zeker ook dat er een breder draagvlak komt voor duurzame energie opwekking. Buurtbewoners worden namelijk zelf leverancier. Daarnaast zorgt de regeling voor energiebewustzijn, waardoor burgers ook meer gaan letten op energiebesparing. In de toekomst leidt de regeling mogelijk tot minder belasting van het energienet, omdat minder transport van elektriciteit nodig is.

Voor wie is de postcoderoos regeling?

De postcoderoos regeling is bedoeld voor iedereen met een groen hart en de wil om hierin te investeren. Daarnaast is het een vereiste dat de deelnemers wonen in het postcodegebied waar het systeem geïnstalleerd zal gaan worden. De deelnemers van een postcoderoosregeling profiteren van een verlaagd belastingtarief. De regeling geldt ook voor leden van VvE’s met een eigen productie-installatie, mits deze is geplaatst op het gebouw of de grond van de betreffende VvE. Per 1-1-2015 is de regeling aangepast en kunnen ook bedrijven lid worden van een coöperatie en in aanmerking komen voor de korting. Elke ondernemer mag maximaal 20% van het totale kapitaal van de coöperatie inbrengen.

Zonnepanelen op het dak, geld op de bank

Deelnemers die investeren en kleinverbruikers zijn (max. 3x80A hoofdaansluiting) via een coöperatie of VvE in zonnepanelen. De zonnestroom wordt een energieleverancier die zelf gekozen kan worden door de coöperatie of VvE verkocht. De deelnemende kleinverbruikers krijgen de korting verrekend op hun eigen energierekening. Om deze belastingkorting daadwerkelijk door te kunnen voeren, heeft een energieleverancier wel gegevens nodig over het aan dit lid toegerekende aandeel opgewekte stroom uit een productie-installatie. De coöperatie is verantwoordelijk voor die toerekening en geeft dat aan de energieleveranciers door via een ledenverklaring. Op basis van deze informatie passen de betreffende leveranciers het verlaagd tarief toe.