Subsidie Sportverenigingen

sport


Subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties

De subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties (EDS) richt zich op sportverenigingen en sportstichtingen. en kan gecombineerd worden met SDE subsidie. Laat uw aanvraag met zorg voorbereiden door een specialist. Vanaf 2018 is er weer nieuw budget beschikbaar als leverancier van zonnepanelen in Apeldoorn en Nerderland vragen wij deze subsidie vrijblijvend voor uw vereniging aan.

 De regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. Hoewel het subsidiebudget afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De subsidieregeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen.

Voor wie?

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling EDS wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Voor stichtingen geldt dat zij (een deel van) een sportaccommodatie in eigendom hebben wat bestemd én in gebruik is voor activiteiten van een sportvereniging. Voor sportverenigingen geldt een lidmaatschap bij een landelijke koepelorganisatie of een bij NOC*NSF aangesloten bond; er wordt een door NOC*NSF erkende tak van sport beoefend.

Welke producten komen in aanmerking?

Er is een grote lijst van maatregelen beschikbaar die in aanmerking komen voor deze subsidie. Op de lijst staan producten varierend van LED-verlichting, houtpellet kachels en warmtepompen. Ook isolatiemaatregelen Warmteterugwinning uit douchewater komt in aanmerking. Wij kunnen u voor een zeer scherpe prijs zonnepanelen en een zonneboilers aanbieden. Omdat arbeid niet gesubsidieerd wordt, stellen wij graag één van onze monteurs beschikbaar om samen met vrijwilligers de aanleg van een systeem te begeleiden. Uiteraard gebeurd alles in overleg.

Subsidie

De hoogte van de subsidie is een bepaald percentage van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten bestaan uit de kosten voor de aanschaf van een installatie of apparatuur; arbeidskosten zijn niet subsidiabel. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15%. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht.
 
Er kan maximaal € 125.000,- subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. Subsidieaanvragen, waar de subsidiabele kosten minder bedragen dan € 3.000,-, komen niet in aanmerking.

Lees hier meer informatie over:

Vul uw eigen inhoud in.