Subsidie Asbest verwijdering landelijk

De landelijke stimuleringsmaatregelen asbestverwijdering is bedoeld voor Particulieren, (agrarische) ondernemingen, non-profit organisaties en overheden, komen in aanmerking voor deze subsidieregeling. Per verwijderde m² asbestdak laat verwijderen ontvangt u €4,5 subsidie.

subsidie advisering

Voorwaarden subsidie Asbest verwijdering

De belangrijkste voorwaarden om in aanmerking te komen voor de subsidie Asbest eraf, zonnepanelen erop zijn:

  • Vraag de subsidie aan nadat de werkzaamheden starten
  • U dient ten minste 35 m2 asbestdak te laten verwijderen
  • Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

Meer informatie asbestverwijdering

Heeft u een vraag over de asbest of zonnepanelen of over de regeling? Neem contact met ons op. Wilt u meer weten over de regeling of wilt u dat wij een subsidie voor u aanvragen? Stel dan uw vraag via het contactformulier van de Beter Duurzaam BV en wij helpen u graag verder met de regeling en de subsidie aanvraag.

Investering in saneren van asbestdaken in 2016

Investeringen in 2016 met betrekking tot het vervangen van  asbesthoudende daken, dakgoten of gevels eventueel gecombineerd met het plaatsen van zonnepanelen kunnen niet meer gemeld worden voor MIA Vamil.

Er zijn in 2016 verschillende mogelijkheden:

  • Gebruik maken van de regeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop”
  • Vanaf 4 januari 2016 is de nieuwe subsidieregeling voor verwijderen asbestdaken van kracht. Ondernemers kunnen subsidie krijgen voor het verwijderen van een asbesthoudend dak. Hierbij is de daadwerkelijke verwijderingsdatum leidend, deze moet na 1 januari 2016 of uiterlijk op 31 december 2019 liggen.

Energiebesparende technieken in de EIA

In 2016 is er wederom fiscaal voordeel. Het aftrekpercentage gaat omhoog van 41,5 procent naar 58 procent. Hierdoor ontstaat er een netto voordeel van ongeveer 14 procent voor EIA aanvragers.

Op 30 december is in de Staatscourant de Energielijst 2016 gepubliceerd. De lijst bevat energiebesparende technieken die in aanmerking komen voor Energie Investeringsaftrek (EIA).

Het budget van de EIA wordt verhoogd van € 106 miljoen in 2015 naar € 161 miljoen in 2016. De EIA is een fiscale regeling van het ministerie van Economische Zaken en biedt bedrijven fiscaal voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen.

Vul uw eigen inhoud in.