SDE subsidie aanvragen

SDE subsidie aanvragen voor zonnepanelen

Indien u SDE+ subsidie 2018 bij het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) gaat aanvragen voor zonnepanelen zijn een aantal zaken van belang. De subsidie aanvraag moet compleet zijn en correct ingevuld. Enkele tips om de aanvraag niet te laten stranden omdat u ergens iets is vergeten in te vullen zetten we onder elkaar.

Tips voor uw SDE subsidieaanvraag

RVO

Om een SDE subsidie aan te kunnen vragen bij het RVO moet u inloggen, dit kan voor ondernemer uit Nederland op twee manieren:

1. eHerkenning

Bedrijven met een KvK-nummer loggen in met eHerkenning. Schaf eHerkenning aan op de website van eHerkenning. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. Aan eHerkenning zijn kosten verbonden. Dit is de reden dat er vaak ook kosten verbonden zijn aan een SDE subsidie aanvraag. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Bij het aanvragen van een SDE subsidie op RVO.nl is niveau 2+ (EH2+) nodig.

2. DigiD

Particulieren en hobbyboeren loggen in met DigiD. Kijk voor meer informatie of het aanvragen hiervan op de website van DigiD. Houd rekening met een levertijd van ongeveer een week. Lees hier tips over de partij die uw subsidie laat aanvragen.

Introductie SDE subsidie

Bij de introductie van de SDE+ 2018 subsidie aanvraag dient u een keuze te maken voor welke regeling u subsidie een aanvraag indient. Omdat wij een subsidie voor zonnepanelen aanvragen kiezen we voor de regeling hernieuwbare elektriciteit met categorie Zon-PV >= 15kWp - 1MW. Vervolgens maken we een nieuwe aanvraag aan.

Gegevens aanvrager en of intermediair

Gegevens die nodig zijn voor een SDE subsidie aanvraag zijn de Kamer van Koophandel (KVK) gegevens als KVK naam en KVK nummer. Ook dient opgegeven te worden welke rechtsvorm de aanvrager heeft. Denk hierbij aan BV, VOF of Eenmanszaak. Daarnaast zijn bankgegevens nodig om de subsidie op uit te kunnen keren.

Gegevens project

Het deel waarbij u gegevens moet invullen van de installatie is een deel waar grondig onderzocht moet worden voordat u hier een beslissing in neemt. Hier maakt u de keuze of er hoog ingezet gaat worden, of dat u genoegen kunt nemen met een lager bedrag en dus een vroegere SDE subsidie fase. Vanaf 2015 is er ingevoerd dat met op tiende centen inschrijft waardoor een nauwkeurige berekening cruciaal is. Schrijft u in op 11,0ct en een ander op 11,1ct dan heeft u voorrang bij subsidie verstrekking.

Indienen aanvraag SDE Subsidie

Let goed op dat u in de juiste fase SDE subsidie aanvraagt. DE toewijzingen gaan op volgorde van binnenkomst. Denk dus niet dat u kunt wachten op de laatste fase om vervolgens voor 11,2ct in te schrijven, er zijn u waarschijnlijk al velen voorgegaan. Wij doen dit dus gelijk bij de opening van de betreffende fase waarop uw businesscase is gebaseerd.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500 kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. Ook voor de SDE+ 2018 subsidie geldt dat ook als u subsidie aanvraagt voor meer projecten met een totaal vermogen van meer dan 499 kWp in dezelfde openstellingsronde. Komt bij een aanvraag de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 499 kWp? Dan voegt u vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe. Wilt u dat wij uw verzorgen SDE subsidie aanvragen? Neem contact met ons op.

Wat zijn de kosten van zonnepanelen?

Wat is het budget voor SDE Subsidie?

Wat is het maximale SDE subsidiebedrag?

Wat is de oorsprong van de SDE Subsidie?

Hoe wordt de SDE Subsidie berekend?

Wat moet ik weten over SDE++ subsidie?