SDE subsidie budget niet toereikend

03.12.2018

SDE subsidie overtekend

De najaarsronde van de SDE subsidie regeling is overtekend, totaal is er voor bijna 8 miljard euro subsidie aangevraagd. Dit terwijl er "slechts" 6 miljard euro beschikbaar is. Er zijn tijdens de najaarsronde 5.636 projecten voor zonnepanelen ingediend, wat opgeteld een vermogen is van 3,7 gigawattpiek. Tweede op de lijst is windenergie. Biomassa en zonthermie staan respectievelijk op plek 3 en 4. Inmiddels is de aanvraagmogelijkheid voorbij: tot 8 november 2018 konden bedrijven en instellingen subsidie aanvragen.

Kans op afwijzing SDE subsidie aanvraag

Het is mogelijk dat 451 megawattpiek zon-pv aanvragen zullen worden afgewezen. De kans dat de aanvraag zal worden afgewezen is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hoogte inschrijving van SDE subsidie aanvraag, maar ook de kwaliteit en de compleetheid van de SDE subsidie aanvraag zijn van belang bij de beoordeling door het RVO. De Minister heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het het streven is om binnen de reguliere termijn van 13 weken uitsluitsel te bieden aan alle aanvragen. Over de kans op afwijzing SDE subsidie aanvraag schrijft Minister Wiebes: 'Met 7,7 miljard euro aan aanvragen op een beschikbaar verplichtingenbudget van 6 miljard euro zal de najaarsronde 2018 waarschijnlijk nagenoeg worden uitgeput. Een aantal projectaanvragen valt af omdat zij niet voldoen aan de vergunningsvereisten of de vereisten van technische en financiële haalbaarheid. Uiteraard houden wij onze relaties direct op de hoogte bij nieuws over hun SDE subsidie aanvraag.

Aanpassingen berekening SDE subsidie

De berekening van SDE subsidie zal in de toekomst zeer waarschijnlijk anders verlopen. De plannen van de overheid zijn om met de SDE subsidie vanaf de focus meer te gaan leggen op CO2 besparing. Het verschil met de huidige SDE+ regeling is dat technieken voortaan concurreren op basis van ‘vermeden CO2’ in plaats van ‘opgewekte duurzame energie’. Per techniek wordt gekeken naar de te subsidiëren ‘onrendabele top’ per vermeden ton CO2. Dat is het verschil tussen de kostprijs van de techniek en de marktwaarde van de vermeden CO2.

Ook SDE subsidie voor woningcorporaties

Woningcorporaties mogen wél SDE+-subsidie aanvragen, schrijft Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken als reactie op onlangs gestelde Kamervragen. Hierover was halverwege dit jaar onduidelijkheid ontstaan, nadat woningcorporatie Dunavie aangesproken was op een verkregen SDE+-subsidie door de Autoriteit.

Wat is SDE subsidie?

Hieronder treft u een korte animatie over de uitleg van SDE subsidie, lees hier ook onze SDE subsidie tips

terug naar overzicht