SDE++ subsidie 2022 opengesteld vanaf 28 juni

24.03.2022

De SDE++ subsidie 2022 wordt dit jaar opengesteld vanaf 28 juni. Het subsidiebedrag is met 13 miljard euro fors verhoogd ten opzichte van vorig jaar. De Rijksoverheid stelt deze subsidie beschikbaar voor ondernemers die willen verduurzamen. Wilt u uw bedrijf ook verduurzamen en ervan verzekerd zijn dat u geen subsidie misloopt? Dan helpt Beter Duurzaam u graag!

Meer SDE++ subsidie beschikbaar

De SDE++ subsidie voor 2022 ligt flink hoger dan de afgelopen jaren. Naar verwachting valt de Europese CO2-prijs (ETS) hoger uit, waardoor er minder subsidie nodig is voor eerder goedgekeurde projecten. Daarom is er eenmalig twee miljard euro extra beschikbaar. Bovendien heeft de regering op Prinsjesdag aangekondigd om extra budget beschikbaar te stellen. Daarom is het openstellingsbudget eenmalig met zes miljard euro verhoogd. Als gevolg hiervan komen meer projecten in aanmerking voor SDE++ subsidie

Meer tijd om project te realiseren

De SDE++ subsidie sluit in 2022 beter aan bij aardwarmteprojecten die bijvoorbeeld met warmtepompen worden gerealiseerd. Deze projecten krijgen dit jaar na de subsidieaanvraag meer tijd om het project te realiseren. Evenals afgelopen jaren is de subsidie ook weer beschikbaar voor projecten met zonnepanelen. Een compleet overzicht van de openstellingsrondes vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Minister Jetten over de SDE++ subsidie

Minister Jetten voor Klimaat en Energie is blij met de verhoging van de SDE++ subsidie. “Ik ben blij dat er een fors budget beschikbaar is voor de opschaling van hernieuwbare energie en andere duurzame maatregelen. Dat is niet alleen nodig om sneller te verduurzamen en onze klimaatdoelen te halen. Maar ook om onze afhankelijkheid van de import van fossiele brandstoffen zo snel mogelijk af te bouwen.”

Loop geen SDE++ subsidie mis

Wilt u uw onderneming ook graag verduurzamen en kunt u wel wat hulp gebruiken bij de aanvraag van SDE++ subsidie? Neem dan contact op met de specialisten van Beter Duurzaam. Wij weten als geen ander de weg in het subsidielandschap. Daarom nemen wij u de aanvraag van uw subsidie graag uit handen. Zo bent u ervan verzekerd dat u geen subsidie misloopt.

terug naar overzicht