Najaarsronde SDE+ 2018 bijna open

17.09.2018

Beschikbaar budget

Het budget dat beschikbaar is gesteld voor de najaarsronde van de SDE subsidie is opnieuw 6 miljard euro. Dit is hetzelfde bedrag als voor de voorjaarsronde 2018 en is gebaseerd op de doelstellingen zoals geformuleerd in het energieakkoord. De minister stelt dat er voldoende ruimte moet worden gecreëerd voor duurzame energieprojecten om de 14% duurzame energie in 2020 en 16% in 2023 te behalen. Het feit dat in de voorjaarsronde van dit jaar voor slechts 5,3 miljard euro is aangevraagd betekent dat er sprake is van onderbesteding van het budget. Volgens minister Wiebes heeft dit te maken met een beperkt aanbod aan projecten, capaciteit en projectontwikkelaars. Verder stelt hij dat de 0,7 miljard die nu niet gebruikt wordt en waarschijnlijk nog zal oplopen door het afvallen van projecten beschikbaar blijft voor de energietransitie.

Basisbedrag omlaag door prijsdaling

Het basisbedrag voor systemen kleiner dan 100 kWp wordt gesteld op €0,108 /kWh. Voor de categorie tussen 100 kWp en 1 MWp is dit €0,106 /kWh. De basisbedragen zijn voor beide categorieën omlaag gebracht. De voornaamste reden hiervoor is de verlaging van investeringskosten voor zon-PV projecten.

Door het toenemen van de efficiëntie van zonnepanelen verwacht het PBL ook voor montagemateriaal en bekabeling een prijsdaling van 2%. De krapte op de arbeidsmarkt zorgt er echter voor dat de prijsdaling niet helemaal markt breed kan worden gezien. Op installatiearbeidskosten verwacht het PBL een stijging van 2%. Deze marktontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het PBL de basisbedragen adviseert zoals hierboven genoemd. De minister neemt dit advies over in zijn Kamerbrief.

Indienen aanvraag

De najaarsronde van de SDE+ 2018 wordt opengesteld van 2 oktober tot 8 november, met de verlengde openstelling beoogt de minister dat ook projecten waarbij de vergunningsaanvraag langer duurt genoeg tijd hebben om een aanvraag in te dienen. Wij dienen gratis en vrijblijvend voor u een SDE subsidie aanvraag in, vul het onderstaande formulier in en wij nemen contact met u op. Wij leggen u alles graag uit.

terug naar overzicht