Miljarden SDE subsidie beschikbaar voor 2018

06.12.2017

Op 6 December 2017 zijn de voorwaarden van SDE+ 2018 subsidie voor zonnepanelen bekend gesteld. De Minister van Economische Zaken en Klimaat, Eric Wiebes, heeft de Tweede Kamer op de hoogte gesteld van de veranderingen voor de SDE subsidie van 2018 middels een brief. De maximale vergoeding voor opwek van energie uit zonnepanelen is verlaagd naar €0,112 per opgewekte kilowattuur.

Budget SDE subsidie blijft gelijk

Het budget voor de stimuleringsregeling voor hernieuwbare energieproductie is gelijk aan vorig jaar. Ook zal de openstelling van de subsidie ongewijzigd blijven. In totaal komt er wederom 12 Miljard beschikbaard wat verdeeld zal worden over twee rondes. Ook in 2018 zal het hier gaan om een voorjaarsronde en een najaarsronde.

Onderscheid verbruik en levering

Voor zon-PV wordt er in de SDE subsidie 2018 een onderscheid gemaakt tussen de elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt ingevoed en de elektriciteit die zelf wordt gebruikt, op basis van de Garanties van Oorsprong (GVO’s) uitgegeven door CertiQ. Voor beiden wordt een apart correctiebedrag en een aparte basisenergieprijs vastgesteld. Indien projecten een deel van de opgewekte energie zelf gebruiken treedt er namelijk een voordeel op in de vorm van vermeden energiebelasting, ODE en transportkosten. Gebleken is dat bij zon-PV een groot deel van de opgewekte elektriciteit zelf wordt gebruikt in plaats van in het elektriciteitsnet wordt gevoed.

Basisbedragen SDE 2018

Voor 2018 gelden voor zon-PV de basisbedragen en voorlopige correctiebedragen als opgenomen in onderstaande tabel:

Openstelling in drie fases

Het SDE+ 2018 budget wordt in fases opengesteld voor hernieuwbare energieprojecten. In de eerste week kunnen alleen projecten met technologieën met een basisbedrag van maximaal € 0,09/kWh indienen. Vervolgens wordt de regeling stapsgewijs opengesteld voor duurdere projecten tot aan de fasegrens van achtereenvolgens € 0,11/kWh en € 0,13/kWh. Gedurende de openstelling van de SDE+ hebben aanvragers de mogelijkheid om hun projecten in de zogenaamde vrije categorie in te dienen, dat wil zeggen een vrije keuze van een basisbedrag onder het vastgestelde maximum voor de betreffende techniek. Zonne-energieprojecten kunnen zo dus wel in fase 1 meedingen, maar dienen dan een aanvraag te doen voor een subsidiebedrag van minder dan 9 eurocent per kilowattuur.

Let goed op dat u in de juiste fase SDE+ 2018 subsidie aanvraagt. DE toewijzingen gaan op volgorde van binnenkomst. Denk dus niet dat u kunt wachten op de laatste fase om vervolgens voor 11,2ct in te schrijven, er zijn u waarschijnlijk al velen voorgegaan. Wij doen dit dus gelijk bij de opening van de betreffende fase waarop uw businesscase is gebaseerd.

Haalbaarheidsstudie

Vraagt u subsidie aan voor meer dan 500kWp? Dan bent u verplicht een haalbaarheidsstudie uit te voeren en deze aan uw aanvraag toe te voegen. Ook voor de SDE subsidie geldt dat ook als u subsidie aanvraagt voor meer projecten met een totaal vermogen van meer dan 499 kWp in dezelfde openstellingsronde. Komt bij een aanvraag de som van het totale vermogen van de productie-installaties hoger uit dan 499 kWp? Dan voegt u vanaf de aanvraag, waarbij deze grens wordt overschreden en bij elke nieuwe aanvraag daarna een haalbaarheidsstudie toe.

Wilt u dat wij uw SDE subsidie aanvragen? Neem contact met ons op.

terug naar overzicht