Jinko Solar Tiger 360 Watt Kwaliteitsverklaring bureau BCRG

Jinko Solar Tiger 360 Watt Kwaliteitsverklaring bureau BCRG.  Fabrikanten en leveranciers kunnen de kwaliteitsverklaringen, gelijkwaardigheids-verklaringen of EMG-verklaringen van hun producten en/of systemen  laten registreren in de Databank van BCRG.

Wie is bureau BCRG?

Bureau CRG controleert en publiceert gelijkwaardigheids- en kwaliteitsverklaringen van producten en systemen die in de bouw- en installatiesector worden toegepast.  Ook verklaringen over de energieprestatie van maatregelen op gebiedsniveau (EMG), zoals een warmtenet, worden door BCRG gecontroleerd.

Opnemen in register

Met de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- of EMG-verklaringen kunnen producten worden meegenomen in de berekening van het wettelijk verplichte energieprestatiecoëfficiënt (EPC) en in energiebesparingsadviezen. De aanvragen dienen uiterlijk twee weken voor de vergaderdatum bij het secretariaat aangeleverd te zijn.

Wat zijn de eisen aan de verklaringen?

Het College van Gelijkwaardigheid Energieprestatie controleert de kwaliteits-, gelijkwaardigheids- en EMG-verklaringen inclusief de bijbehorende onderbouwing. Zij doet dat aan de hand van de uitgangspunten zoals weergegeven in de per 1 januari 2021 geldende NTA 8800. In verband met de uitgestelde ingangsdatum van deze NTA 8800 is het ook nog mogelijk om controle aan te vragen voor de thans nog vigerende NEN 7120, ISSO-publicatie 82.1 (woningen) en/of ISSO-publicatie 75.1 (utiliteitsbouw). U moet hierbij wel rekening mee houden dat later in dit jaar alsnog een controle op basis van de NTA 8800 dient te geschieden (Niet gratis!). Hoe vollediger de aangeleverde informatie, hoe sneller de toetsing kan plaatsvinden.

Waarom een verklaring laten registreren?

Gebruikers van de databank - gemeenteambtenaren, private bouwplantoetsers, EPA-adviseurs, vastgoedeigenaren e.d. vinden objectief getoetste informatie over de energieprestatie van producten en systemen van groot belang. Daarmee kunnen ze de Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) voor een nieuw gebouw of Energie-Index (EI) van een bestaand gebouw berekenen, controleren of verbeteren. Omdat de verklaringen onafhankelijk zijn beoordeeld, hechten gebruikers er grote waarde aan. Dat kunnen leveranciers gebruiken bij de profilering van hun eigen producten.

Klik op op onderstaande afbeelding om de Kwaliteitsverklaring bureau BCRG van de Jinko Solar Tiger 360 Watt  te bekijken of te downloaden, mocht u vragen hebben dan horen wij dit uiteraard graag.