Asbestsanering

Asbestrisico's

Van asbest materiaal kende men vroeger geen risico's. Tot eind jaren tachtig werd asbest veelvuldig gebruikt in en op gebouwen, woningen en wegen. Het is goedkoop, isolerend en bovendien sterk en vrijwel slijtvast,. Vandaag de dag weten we dat er gezondheid risico’s kleven aan asbest. Zo lang het asbest niet beschadigd wordt, is er niets aan de hand. Het is echter levensgevaarlijk wanneer er asbestvezels vrijkomen.

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijk en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken. Te beginnen met het stellen van een aantal vragen. Heb ik asbest? Moet ik al saneren? Zo ja, wat moet ik allemaal weten en doen? Beter Duurzaam wilt u hierin ondersteuning bieden.

Zo geven onze experts u onder meer informatie over toepassingen van asbest en de (financiële) mogelijkheden wanneer u besluit te saneren. Bovendien nemen we u stapsgewijs mee door het hele traject van signaleren tot asbest saneren. En voorzien we u van enkele tips wanneer u uw asbestdak wilt vervangen door zonnepanelen. Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.

Voorwaarden en mogelijkheden asbestsanering

Om uw asbest te laten verwijderen dienen een aantal zaken in orde gemaakt te worden.

Zo dragen wij zorg voor:

 1. asbestinventarisatie rapport,
 2. vergunning of meldingen bij gemeente,
 3. subsidie aanvraag,
 4. vrijgave door laborant afvoeren,
 5. storten van asbesthoudend materiaal.

Asbest saneren komt in aanmerking voor diverse fiscale voordelen als:

 1. Milieu-investeringsaftrek (MIA) voor maximaal €30/m².
 2. Willekeurige afschrijving (driekwart van het MIA-bedrag), is afgeschaft in 2016.
 3. Energie-investeringsaftrek (EIA) onder specifieke voorwaarden van isolatiewaarde van het nieuwe dak.

De overheid stimuleert de combinatie van asbest saneren en zonnepanelen plaatsen nog eens extra. Hierdoor kunt u – onder voorwaarden - nog een aantal extra regelingen toepassen. Deze komen dan bovenop de energie-investeringsaftrek voor zonnepanelen.

 1. Energie-investeringsaftrek (EIA) voor de zonnepanelen vanaf 25kWp.
 2. Subsidieregeling ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop!’ van vierenhalve euro per vierkante meter asbest (onder voorwaarden).
 3. Landelijke Subsidie ‘Asbestverwijdering" van vierenhalve euro per vierkante meter
 4. Willekeurige afschrijving (driekwart van het EIA-bedrag) als de zonnepanelen worden geplaatst binnen drie maanden na de asbestsanering.

Onze adviseurs kunnen u alles vertellen wat de mogelijkheden en voordelen zijn voor uw situatie.

Een groot deel van onze opdrachtgevers besteden ook het aanvragen van diverse subsidies aan ons uit. Zo kun er landelijke mogelijkheden voor zonnepanelen, asbestverwijdering, zonneboilers, btw teruggaaf voor particulieren. Maar ook regionaal hebben provincies of gemeentes vaak een budget om u te helpen bij het verduurzamen van uw locatie.

Denk hierbij aan: