Asbest Inventarisatie rapport

Een asbest Invantarisatie Rapport (AIR) mag alleen verricht worden door hiervoor speciaal gecertificeerde asbestinventarisatie-bedrijven, die in het bezit zijn van het SC-540 certificaat. Bij sloop van objecten is altijd een volledige asbestinventarisatie verplicht. Bij zo'n volledige asbestinventarisatie wordt de bouwgeschiedenis bestudeerd en wordt ter plekke gekeken of er asbestverdachte materialen in een pand of object aanwezig zijn. Indien wenselijk kan een risico-analyse inzicht geven in mogelijk gevaar voor de gezondheid. Als asbest is aangetroffen kunnen grond- en luchtmonsters aantonen of er concentraties asbestvezels aanwezig zijn die de wettelijke norm overschrijden. Bij iedere verwijdering van asbest, is een asbestinventarisatie rapport (SC-530) noodzakelijk. Verwijdering van asbesthoudende materialen mag pas plaats vinden op het moment dat er een asbestinventarisatie rapport aanwezig is.

Vormen van asbestonderzoek

Er bestaan verschillende vormen van asbestonderzoek. U kunt een risico-analyse laten maken, of een globaal onderzoek uit laten voeren. Bij sloop van gebouwen is echter vrijwel altijd een volledig asbestonderzoek verplicht. Een asbestinventarisatie kan dan duidelijkheid verschaffen. En zelfs als asbestverdacht materiaal is aangetroffen, kan alleen onderzoek met een elektronenmicroscoop uitwijzen of het ook echt asbest is.

Asbestrisico's

Van asbest materiaal kende men vroeger geen risico's. Tot eind jaren tachtig werd asbest veelvuldig gebruikt in en op gebouwen, woningen en wegen. Het is goedkoop, isolerend en bovendien sterk en vrijwel slijtvast,. Vandaag de dag weten we dat er gezondheid risico’s kleven aan asbest. Zo lang het asbest niet beschadigd wordt, is er niets aan de hand. Het is echter levensgevaarlijk wanneer er asbestvezels vrijkomen.

In en op veel stallen en opslagruimten die gebouwd zijn tot aan 1993, is asbest verwerkt. Vooral in golfplaten en in gevels. Dit betekent een risico voor de gezondheid van de agrarische ondernemer én de omgeving. Ook de waarde van het vastgoed daalt. Het is dus in uw persoonlijk en bedrijfsbelang om die risico’s waar mogelijk te beperken. Te beginnen met het stellen van een aantal vragen. Heb ik asbest? Moet ik al saneren? Zo ja, wat moet ik allemaal weten en doen? Beter Duurzaam wilt u hierin ondersteuning bieden.

Zo geven onze experts u onder meer informatie over toepassingen van asbest en de (financiële) mogelijkheden wanneer u besluit te saneren. Bovendien nemen we u stapsgewijs mee door het hele traject van signaleren tot asbest saneren. En voorzien we u van enkele tips wanneer u uw asbestdak wilt vervangen door zonnepanelen. Asbestvezels kunnen na langdurige blootstelling leiden tot levensgevaarlijke ziekten. Zolang asbest vastzit in ander materiaal is het niet per se gevaarlijk. Het wordt een risico voor de gezondheid als de asbestvezels vrijkomen en kunnen worden ingeademd. Bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden. Daarom wil de overheid blootstelling aan asbestvezels voorkomen.

Voor u begint met asbest verwijdering

Om uw asbest te laten verwijderen dienen een aantal zaken in order gemaakt te worden.

Zo dragen wij zorg voor:

  1. asbestinventarisatie rapport,
  2. vergunning of meldingen bij gemeente,
  3. subsidie aanvraag,
  4. vrijgave door laborant afvoeren,
  5. storten van asbesthoudend materiaal.

Onze adviseurs kunnen u alles vertellen wat de mogelijkheden en voordelen zijn voor uw situatie.