BTW zonnepanelen particulieren

BTW zonnepanelen terugvragen

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft bepaald dat particulieren recht hebben op teruggaaf van btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen. Dit arrest is gewezen op 20 juni 2013 en wordt ook wel de zaak Fuchs genoemd. Het Hof van Justitie heeft in deze zaak bepaald dat dhr. Fuchs wel een ondernemer was voor de omzetbelasting. Daarom had hij recht op teruggaaf van de btw die hij had betaald bij de aanschaf en installatie van zijn zonnepanelen. Betekent dit dat Nederlandse particulieren ook recht op teruggaaf van btw hebben bij de aanschaf en installatie van zonnepanelen? Als u zonnepanelen hebt en stroom levert aan uw energieleverancier, bent u ondernemer voor de btw.

Aanmelden als ondernemer?

U hoeft zich niet aan te melden als ondernemer als het te betalen btw-bedrag per kalenderjaar € 1.345 of minder is en dit is meestal het geval bij een particuliere zonnestroom installatie. Maar als u zich niet aanmeldt als ondernemer, kunt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen niet terugkrijgen. Uiteraard wilt u de btw die aan u in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen wel terugkrijgen! Dus moet u zich bij de Belastingdienst aanmelden als ondernemer. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks) goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Berekening te betalen btw

U berekent de te betalen btw als volgt. U trekt de btw die aan u is berekend voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen af van de btw die u verschuldigd bent over de levering van de stroom.

Verschuldigde btw

Om de verschuldigde btw te berekenen, moet u weten hoeveel stroom u aan het energiebedrijf levert en hoeveel stroom u in diezelfde periode zelf verbruikt. Omdat dit in de praktijk meestal niet is vast te stellen, mag u gebruikmaken van forfaitaire bedragen. Het forfaitaire bedrag dat u moet gebruiken, hangt af van het opwekvermogen van uw zonnepanelen. Als u gebruikmaakt van deze forfaits, mag u geen btw in rekening brengen aan uw energiebedrijf.

Aangifte invullen, als u per kwartaal aangifte doet

Doet u per kwartaal aangifte? Vul dan in de 1e aangifte het volledige forfaitaire bedrag in dat u voor dat jaar verschuldigd bent. In deze aangifte moet u bij vraag 1a ook de omzet invullen. Deze omzet berekent u zelf. Dit doet u door het forfaitaire btw-bedrag te vermenigvuldigen met 100/21. Bij een forfait van bijvoorbeeld € 60, bedraagt de omzet afgerond € 285. Bij de overige aangiften van dat jaar vermeldt u dat u in dat tijdvak niets aan te geven hebt. Dien deze aangiften wel in, anders krijgt u een naheffingsaanslag.

Ontheffing van administratieve verplichtingen

Is in de jaren ná de aanschaf van de zonnepanelen het btw-bedrag dat u moet betalen € 1.345 of minder? Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u een ontheffing van administratieve verplichtingen aanvragen. Dit betekent dat u dan geen btw-aangifte meer hoeft te doen.

Stappenplan als u de btw op de zonnepanelen wilt terugkrijgen

  1. Meld u bij de Belastingdienst aan als ondernemer.
  2. Dien de btw-aangifte(n) in over het jaar waarin de zonnepanelen zijn aangeschaft.
  3. Geef uw rekeningnummer voor de btw-teruggaaf aan de belastingdienst door met het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers' op het beveiligde gedeelte van de belastingdienst. U vindt dit formulier onder 'Overige formulieren'.
  4. Doe in dat jaar een verzoek om ontheffing van administratieve verplichtingen met als ingangsdatum 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Vindt u dit allemaal net iets te ingewikkeld? Wij vragen voor u de btw terug en handelen alles verder af met de belastingdienst, wij regelen uw BTW teruggaaf voor een kleine vergoeding! Neem nu contact met ons op.