Wellicht extra geld 

Binnenkort zal de provinciale staten van Overijssel beslissen of er ruim 4 miljoen euro extra geld uitgetrokken wordt voor het versneld verwijderen van asbestdaken. Eerder al verstrekten de provincies onder het motto 'Asbest eraf, zonnepanelen erop' subsidie aan agrarische ondernemers, voormalige agrarische ondernemers en eigenaren van een voormalig agrarisch bouwblok. Ook voor ondernemers op bedrijventerreinen was er een dergelijke regeling. Inmiddels lopen de meeste provinciale regelingen af en kunnen individuele ondernemers een beroep doen op de landelijke Subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Deze loopt tot en met 2019.

advisering

Lees meer >